Rekisteriseloste

Henkilötietolakin (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste rekisterinpitäjästä

1. Rekisterinpitäjä

  Rengas Turku Oy
  Vanha Hämeentie 134
  20540 Turku

2. Yhteyshenkilö:

  Marko Virta
  Vanha Hämeentie 134
  20540 Turku
  puh. 040 5455 174

3. Rekisterin nimi

  Rengas Turku Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

  Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja suoramarkkinointi, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakkaiden kiinnostustietojen sekä markkinointitarpeiden kartoittaminen. Asiakkaiden valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.
 • asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä markkinoinnin kohdistaminen
  Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

  Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
 • asiakastiedot: nimi, yhteystiedot (esim. osoitetiedot, matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite) yhteydenottoa varten
 • asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen perustuvat asiakkaan suostumukseen ja toimeksiantoon (henkilötietolain 23 §:n 1 ja 2 kohta).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

9. Henkilötietolain 24 §:n mukainen avoimuusperiaate

9.1. Rekisteriseloste

  Panic Marketing asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä Panic Marketingin toimitiloissa.

9.2. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

9.3. Kielto-oikeus

  Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: info@panic.fi.

Rekisteri ennen 2.3.2015 rekisteröityneille

1. Rekisterinpitäjä

  Panic Marketing Oy
  Tykistökatu 4
  20520 TURKU

2. Yhteyshenkilö:

  Ville Helminen
  Tykistökatu 4
  20520 TURKU
  puh. 044 726 4234

3. Rekisterin nimi

  Panic.fi - Sisäpiiri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

  Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja suoramarkkinointi, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakkaiden kiinnostustietojen sekä markkinointitarpeiden kartoittaminen. Asiakkaiden valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.
 • asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä markkinoinnin kohdistaminen
  Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

  Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
 • asiakastiedot: nimi, yhteystiedot (esim. osoitetiedot, matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite) yhteydenottoa varten
 • asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen perustuvat asiakkaan suostumukseen ja toimeksiantoon (henkilötietolain 23 §:n 1 ja 2 kohta).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

9. Henkilötietolain 24 §:n mukainen avoimuusperiaate

9.1. Rekisteriseloste

  Panic Marketing asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä Panic Marketingin toimitiloissa.

9.2. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

9.3. Kielto-oikeus

  Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: info@panic.fi.